? ▾Submit ▾Arama ▾Arşiv Theme ▾

Rüstem Paşa camii

Süleymaniye camii….

Fatih sultan mehmed han'ın hocalarından molla gürani (1410-1488) hazretlerinin kabrinin bulunduğu millet caddesi fındıkzade aksaray'da yüksekçe bir tepede karamani piri mehmet paşa cami karşısında yer alan mezarlık.

Osmanlı dönemine ait bir gravürde Fatih Sultan Mehmet Han ve Molla Gürani Hazretleri gravürü…

Osmanlı dönemine ait bir gravürde Fatih Sultan Mehmet Han ve Molla Gürani Hazretleri gravürü…

Osmanlı sultanı sultan ikinci abdülhamid’in istanbul fatih ilçesi divanyolu caddesi üzerinde yer alan 2. mahmud türbesi’nde bulunan sandukası…Sultan 2. abdülhamid han’ın sandukasının üzerinde yer alan puşidede (örtüde) yer alan yazılar :Kadife kumaş üzerine sırma ile celi - sülüs osmanlıca şu ibareler yazmaktadır :Sanduka baş kısımHüve’l Hallaku’l bakiCennet mekan el gazi sultan abdülhamid han - ı sani bin es sultan el gazi abdülmecid han hazretleriVeladetleri 16 şa’banü’l - muazzam sene 1258 (9 eylül 1842)Cülus - i hümayunları : 11 şa’banü’l muazzam sene 1293 (19 ağustos 1878)irtihalleri : 28 H. ahir sene 1332 (10 şubat 1912)Müddet - i saltanatları : 33 sene 7 ay 26 günSanduka kapağı üstünde yer alan yazıEs - salatü ve’s selamü aleyke ya şefia’l müznibinLa ilahe illallah muhammedün resullullahDemir korkuluklarda bulunan yazı :Esma’ül hüsna’dan (Allah’ın 99 adı) 10 tane isim yazılıdır.Ya tevvab, ya muhib, ya latif, ya mahmanya rahim, ya settar, ya muğnis, ya gafur, ya fettah, ya kerim…

Osmanlı sultanı sultan ikinci abdülhamid’in istanbul fatih ilçesi divanyolu caddesi üzerinde yer alan 2. mahmud türbesi’nde bulunan sandukası…
Sultan 2. abdülhamid han’ın sandukasının üzerinde yer alan puşidede (örtüde) yer alan yazılar :
Kadife kumaş üzerine sırma ile celi - sülüs osmanlıca şu ibareler yazmaktadır :
Sanduka baş kısım
Hüve’l Hallaku’l baki
Cennet mekan el gazi sultan abdülhamid han - ı sani bin es sultan el gazi abdülmecid han hazretleri
Veladetleri 16 şa’banü’l - muazzam sene 1258 (9 eylül 1842)
Cülus - i hümayunları : 11 şa’banü’l muazzam sene 1293 (19 ağustos 1878)
irtihalleri : 28 H. ahir sene 1332 (10 şubat 1912)
Müddet - i saltanatları : 33 sene 7 ay 26 gün
Sanduka kapağı üstünde yer alan yazı
Es - salatü ve’s selamü aleyke ya şefia’l müznibin
La ilahe illallah muhammedün resullullah
Demir korkuluklarda bulunan yazı :
Esma’ül hüsna’dan (Allah’ın 99 adı) 10 tane isim yazılıdır.
Ya tevvab, ya muhib, ya latif, ya mahman
ya rahim, ya settar, ya muğnis, ya gafur, ya fettah, ya kerim…

boğaz….

boğaz….

dumanaltı….

dumanaltı….

Yolları kesişen fakat birbirine karışmayan nehirler

"O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır." (Furkan Suresi, 53. Ayet)

"Suları acı ve tatlı olan, iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar." (Rahman Suresi, 19. ve 20. Ayet)